• Products

Заводго экскурсия

Заводго экскурсия

CNC machine

CNC машина

inspection line

Текшерүү линиясы

Material cutting machine

Материал кесүүчү машина

mold shelves

Көк текчелер

Oven

Меш

Oven 2

Меш-2

Rubber mixing machine

Резина аралаштыргыч машина

Rubber products Workshop

Резина буюмдарын жасоочу цех

rubber mixing machine 2

Резина аралаштыргыч машина-2

sample rubber mixing machine

Үлгү резина аралаштыргыч машина

Silicone products workshop

Силикон буюмдарын жасоочу цех

Warehouse

Склад