• Products

Жабдуулар

Жабдуулар

Liquid chromatograph

Суюк хроматограф

Densimeter

Денсиметр

Hardometer

Хардометр

Oltrasonic cleaner

Oltrasonic тазалагыч

Aging oven

Картаюучу меш

Mooney-Viscometer

Муни-вискозиметр

Quadratic element measurement instrument

Квадраттык элементтерди өлчөөчү аспап

Rheometer

Күкүрттүн мазмунун талдоочу

Tension tester

Чыңалуу сыноочу

Resistance meter

Каршылык өлчөгүч

Temperature-and-humidity-Chamber

Температура жана нымдуулук камерасы

Automatic detection and screening machine

Автоматтык аныктоо жана текшерүү машинасы